Ergopolis

ERGOPOLIS s.c. jest dystrybutorem art. bhp i ppoż w tym środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej i ochronnej.

Obok dystrybucji powyższych artykułów prowadzimy w ramach stałych umów usługi outsourcingu przejmując na siebie obowiązki pracodawcy w zakresie bhp i ppoż. Nadzór BHP prowadzony jest w zakresie przewidzianym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 02.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 109, poz. 704 ze zm.).

ERGOPOLIS s.c. posiada status instytucji szkoleniowej.
Firma została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.20/00036/2014.

W naszej ofercie znajdują się szkolenia okresowe bhp skierowane do:
- pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
- stanowisk inżynieryjno technicznych
- stanowisk administracyjno biurowych
- stanowisk robotniczych