Regulamin

 

1.WARUNKI OGÓLNE

1.1. Podmiotem prowadzącym sprzedaż w ramach sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.ergopolis.pl oraz www.bhp.podlasie.pl jest ERGOPOLIS s.c. Aneta Rogalska, Grzegorz Rogalski z siedzibą w Białymstoku ul. Nowosielska 54, 15-617 Białystok, NIP 5423237634 zwany dalej ERGOPOLIS.

1.2. Osoba składająca zamówienie zwana jest w dalszej części regulaminu „Klientem”. 

1.3. "Towar" to wszelki asortyment, który Klient może nabyć za pośrednictwem strony internetowej, e-mailem, faxem, zamawiając telefonicznie lub dokonując osobiście zakupu w siedzibie ERGOPOLIS.

1.4. Dokonując zamówienia Klient oświadcza, iż akceptuje treść regulaminu, który dotyczy każdej z form składania zamówienia, warunków płatności, kosztów transportu, realizacji dostaw, zwrotów towarów, gwarancji i reklamacji oraz zasad konserwacji.

1.5. Poprzez złożenie zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

1.6. W przypadku podania przez Klienta adresu e-mail w wypełnionym formularzu, wyraża on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej drogą elektroniczną.

1.7. Klient wyraża zgodę na zapis i archiwizację korespondencji e-mail, którego celem jest dążenie do zwiększania jakości obsługi Klienta jak i troska o bezpieczeństwo zawieranych transakcji.

 

2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

2.1. Formy składania zamówień:

2.1.1. Zamówienia składane poprzez sklep internetowy znajdujący się pod adresem: www.ergopolis.pl lub www.bhp.podlasie.pl.

2.1.1.1. Warunkiem przyjęcia do realizacji złożonego zamówienia internetowego jest prawidłowo wypełniony formularz kontaktowy w zakładce kontakt -> http://www.ergopolis.pl/kontakt. Poprawnie wypełniony formularz zamówienia powinien zawierać: imię, nazwisko, nazwę firmy, NIP, adres (dane do faktury), telefon, adres e-mail, sposób płatności i adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres podany na fakturze. Podanie numeru telefonu i adresu mail umożliwi Działowi Obsługi Klienta szybki kontakt z Klientem, jeśli wystąpi potrzeba dodatkowych ustaleń lub zmiana innych szczegółów zamówienia.

2.1.2. Zamówienia składane telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00 pod numerami telefonu:

            788 500 788
            788 550 788
            788 402 788
            (85) 744 66 55

2.1.3. Zamówienia składane w formie pisemnej i przesłane faxem pod numer: (85) 744 66 55

2.1.4. Zamówienia składane drogą mailową na adres:

            biuro@ergopolis.pl
            sklep@ergopolis.pl
            allegro@ergopolis.pl

2.2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone po godzinie 14:00 (www, fax, e-mail) oraz zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.

2.3. W przypadku wystąpienia chwilowego braku jakiegokolwiek produktu lub wystąpienia innego problemu uniemożliwiającego realizację zamówienia, DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszych szczegółów dotyczących realizacji złożonego zamówienia. Jeżeli skontaktowanie z Klientem jest niemożliwe w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania zamówienia, takie zamówienie traci moc.

3.3.1. W przypadku towaru znajdującego się w magazynie zewnętrznym termin realizacji zamówienia może wydłużyć się do 10 dni roboczych. Takie zamówienie staje się zamówieniem oczekującym.

2.4. Zamówienie, które zostało zrealizowane (towar został wysłany) nie może być anulowane.

2.5. Na towary realizowane z datą późniejszą niż bieżąca (realizacja zamówienia oczekującego) będą obowiązywać ceny takie jak w dniu realizacji zamówienia.

2.6. Klient nie może odwołać zamówienia, które zostało zrealizowane (tzn. towar został wysłany do Klienta lub towar został wysłany z magazynu zewnętrznego do ERGOPOLIS w celu realizacji zamówienia oczekującego).

2.7. Klient ma możliwość uzyskania korzystnego rabatu w zależności od aktywności zakupów i wysokości obrotów. Szczegółowych informacji udziela DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA.


3. WARUNKI PŁATNOŚCI

3. Akceptowane formy płatności:

3.1. Gotówka przy odbiorze towaru.

3.2. Pobranie przy odbiorze towaru, który jest dostarczany przez firmę spedycyjną.

3.3. Przedpłata na podstawie otrzymanej faktury na konto firmy ERGOPOLIS:

      DEUTSCHE BANK POLSKA SA
      29 1910 1048 2123 4898 8985 0001

3.3.1. W przypadku gdy formą płatności jest przedpłata, wysyłka lub odbiór towaru następuje po wpłynięciu pełnej kwoty na konto ERGOPOLIS. Kwota zapłaty składa się z ceny towaru i kosztów transportu, na który Klient otrzymuje dokument VAT.

3.3.2. Brak zapłaty w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury pro-forma skutkuje anulowaniem zamówienia i rezerwacji towaru.

3.4. Przelew z odroczonym terminem płatności.

3.4.1. Po udzieleniu formy płatności z punktu 3.4 pierwsze dwie płatności muszą być uregulowane w terminie 7 dni. Następne mogą zostać wydłużone od 14 do 60 dni zależnie od osiąganych obrotów i aktywności zakupów.

3.5. Opłata za przesyłkę pokrywana jest przez Klienta. Opłata ta wyliczona jest na podstawie wagi i gabarytów zamówionego towaru.


4. CENNIK PRZESYŁEK

4.1. Zamówiony towar dostarczany jest do Klienta za pośrednictwem firm spedycyjnych oraz Poczty Polskiej.

4.1.1. Firmy kurierskie i Poczta Polska działają w oparciu o własne regulaminy. Celem zapoznania się z regulaminami spedytorów prosimy o bezpośredni kontakt z tymi firmami.

4.2. Informacje nt. kosztów transportu towaru znajdują się w zakładce koszty transportu -> http://www.ergopolis.pl/koszty-transportu


5. REALIZACJA DOSTAW 

5.1 Zamówiony towar jest dostarczany do Klienta po spełnieniu jednego z warunków zawartych w pkt. 3 Regulaminu. Wraz z dostawą Klient otrzymuje fakturę VAT.

5.1.1. Faktura VAT może być przesłana oddzielnie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

5.2. Zamówienia złożone do godz: 14:00 (w przypadku, gdy formą płatności jest zapłata gotówką przy odbiorze towaru lub przelew) dla towaru, który znajduje sie w magazynie własnym ERGOPOLIS oraz gdy nie występują inne przeszkody w realizacji - zostaną wysłane tego samego dnia.

5.3. W przypadku zamówienia złożonego zgodnie z pkt. 2 REGULAMINU oraz realizowanego w formie przedpłaty pkt. 3.3. zostanie wystawiona faktura przesłana do Klienta. Towar zostanie wysłany niezwłocznie po wpłynięciu pełnej należności na konto firmy ERGOPOLIS.

5.4. Towar z magazynu własnego ERGOPOLIS zostanie dostarczony następnego dnia roboczego po wysyłce towaru firmą kurierską. Jeśli termin ten ulegnie wydłużeniu, to takie opóźnienie nie wynika z przyczyn zależnych od ERGOPOLIS. W sprawach terminowości dostawy przesyłek Klient powinien kontaktować się z lokalnym oddziałem firmy spedycyjnej.

5.5.W przypadku braku możliwości dostarczenia towaru w terminie określonym na zamówieniu z przyczyn zależnych od ERGOPOLIS, Dział Obsługi Klienta ustala z Klientem inny, możliwie jak najszybszy, termin realizacji dostawy.

5.6. W przypadku wystąpienia chwilowego braku jakiegokolwiek produktu w magazynie własnym lub zewnetrznym firmy ERGOPOLIS lub wystąpienia innego problemu uniemożliwiającego realizację zamówienia, DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszych szczegółów dotyczących realizacji złożonego zamówienia.

5.7. Zamówienia złożone po godz 14:00 będą traktowane tak jakby wpłynęły dnia następnego i ich wysyłka nastąpi następnego dnia roboczego.

5.8. Jest możliwy odbiór przesyłki przez firmę spedycyjną na życzenie Klienta, z którą firma ERGOPOLIS nie ma podpisanej umowy, jeżeli Klient zobowiąże się pokryć koszty takiej usługi.

5.9. W przypadku odbioru przesyłki przez firmę spedycyjną, z którą firma ERGOPOLIS nie ma podpisanej umowy, zapłata za zamówiony towar musi być zrealizowana w formie przedpłaty (pkt 3.3) w pełnej wysokości zamówienia. Klient osobiście zleca takiej firmie spedycyjnej odbiór przesyłki z ERGOPOLIS.

5.10. Istnieje możliwość obioru osobistego towaru z magazynu firmy ERGOPOLIS w dniach od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych) w godzinach od 7:00 do 17:00.

5.11. Dostawa na koszt ERGOPOLIS jest możliwa przy jednorazowym zakupie powyżej kwoty faktury 3500 zł netto.

5.12. Istnieje możliwość dostawy towaru raz w tygodniu środkami transportu ERGOPOLIS na koszt ERGOPOLIS przy zamówieniach na kwotę powyżej 1000 netto dla firm mieszczących się w rejonie Białegostoku (szczegółami dysponuje Dział Obsługi Klienta).

5.13. Możliwa jest dostawy towaru na terenie Polski na koszt ERGOPOLIS przy zamówieniach indywidualnych ok. 150 kartonów różnego asortymentu, niezależnie od miejsca położenia Klienta firmy.

5.14. Czas realizacji zamówienia może ulec zmianie w szczególnych przypadkach np. nagły wzrost ilości przesłanych zamówień lub innych okolicznościach uniemożliwiających szybką realizację dostawy.

5.15. Koszty transportu za zamówiony towar pokrywa Klient. Opłata ta wyliczona jest na podstawie wagi i gabarytów zamówionego towaru.

5.16. W przypadku powstania dodatkowych kosztów transportu związanych np. z nieodebraniem towaru spowodowanym brakiem gotówki w przypadku płatności za pobraniem, nieobecnością odbiorcy towaru w trakcie dostarczenia przesyłki, oczekiwanie kuriera itp. - koszty te pokrywa Klient. Na poniesione przez ERGOPOLIS koszty zostanie wystawiona Klientowi faktura VAT.

5.17. Dostarczony towar powinien być odbierany od kuriera w sposób sprawny, w czasie nie powodującym zbyt długiego nieuzasadnionego oczekiwania kuriera na przyjęcie przesyłki przez odbiorcę. Klient otrzymujący przesyłkę za pobraniem powinien być przygotowany do bezzwłocznego uregulowania należności kurierowi w momencie dostawy przesyłki.

5.18. W sytuacji gdy Klient nie może odebrać przesyłki w dowolnym terminie, powinien odpowiednio wcześniej podać dogodny dzień i preferowaną godzinę odbioru przesyłki.

5.19. W przypadku gdy Klient nie odbierze wysłanego towaru, na który zostało potwierdzone zamówienie, zostanie obciążony kosztami transportu za wysyłkę oraz za zwrot towaru do ERGOPOLIS.


6. ZWROTY TOWARU

6.1. Zasady zwrotów.

6.1.1. W wyjątkowych sytuacjach firma ERGOPOLIS może wyrazić zgodę na zwrot zakupionego towaru do 14 dni od daty wystawienia faktury VAT. Jednakże w tym przypadku kwota podlegająca zwrotowi jest pomniejszona o koszty obsługi Klienta w wysokości 5 % wartości faktury.

6.1.2 Odsyłany towar nie może nosić żadnych śladów eksploatacji (stan wysyłkowy), musi zawierać wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (również oryginalne opakowanie, które też nie może być uszkodzone). Koszt odsyłanej przesyłki pokrywa nabywca.

6.1.3. ERGOPOLIS nie przyjmuje zwrotów bez uprzedniego ustalenia i uzgodnienia z Działem Obsługi Klienta. 

6.1.4. Po weryfikacji stanu odesłanego towaru i uwzględnieniu zwrotu, zostanie wystawiona faktura korygująca. Zwrot pieniędzy następuje po otrzymaniu przez ERGOPOLIS podpisanej faktury korygującej na wskazane przez Klienta konto. Koszt dostarczenia przesyłki do Klienta nie jest zwracany.

6.1.5. Towar, który nosi jakiekolwiek znamiona użytkowania i modyfikacji nie podlega zwrotowi.

6.1.6. Jakiekolwiek modyfikacje oraz wykonanie zdobienia, nadruku na naszych towarach jest traktowane jako używanie produktu. Klient ma obowiązek sprawdzić towar przed wykonaniem znakowania czy towar jest zgodny z zamówieniem i oczekiwaniem jakościowym.


7. GWARANCJA I REKLAMACJA

7.1 Na towary znajdujące się w ofercie firmy ERGOPOLIS nie udziela się gwarancji (art.577 KC), chyba że zostało to wyraźnie podane przy danym produkcie.

7.2. Reklamacji nie podlega towar:
      1. który uległ naturalnemu zużyciu,
      2. w którym wystąpiły uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, rozprucia, zmechacenia, itp.),
      3. dostarczony do ERGOPOLIS w stanie zanieczyszczonym lub wilgotnym,
      4. posiadający wady wynikające z niewłaściwej konserwacji,

7.3. Gwarancja jakości obejmuje obuwie ochronne i udzielana jest na okres 6 miesięcy od daty zakupu.

7.4. Gwarancja jakości nie obejmuje obuwia roboczego w II gatunku i nie podlega ono reklamacji.

7.5. Reklamacji obuwia ochronnego nie podlegają: uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, rozdarcia obuwia, otarcia i przetarcia szwów, otarcia i zadrapania skór, wyszarpnięcia i urwania zapięć, wystąpienia zabrudzeń (zacieki i plamy), uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowej konserwacji, uszkodzenia powstałe na skutek uszkodzeń mechanicznych, uszkodzenia wynikające z niewłaściwego sposobu użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem, użytkowania w warunkach niewłaściwych dla typu danego obuwia, uszkodzenia wynikające ze złego dopasowania obuwia do stopy.

7.6. Obuwie nie konserwowane przez użytkownika traci gwarancję i nie podlega reklamacji.

7.7. Reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać:

- dokładne oznaczenie towaru podlegającego reklamacji, w szczególności jego nazwy handlowej, typu i ilości sztuk,
- wskazanie numeru i daty dokumentu sprzedaży towaru podlegającego reklamacji (faktury VAT lub paragonu),
- wskazanie wady towaru (załączenie zdjęć dobrej jakości),
- wskazanie terminu ujawnienia się wady,
- precyzyjne wskazanie okoliczności w jakich ujawniła się wada towaru,

7.8. Zgłoszenia reklamacyjne należy przesyłać na adres e-mail: biuro@ergopolis.pl.

7.9. Reklamowany towar powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie zbiorcze i/lub opakowanie jednostkowe oraz w stanie czystości umożliwiającym weryfikację towaru ze zgłoszeniem (czysty, suchy i wywietrzony). 

7.10. W przypadku stwierdzenia wady fabrycznej obniżającej wartość towaru, reklamacja zostaje uznana w wyniku czego wadliwy towar zostaje wymieniony na pełnowartościowy na koszt naszej firmy, a w przypadku braku jego dostępności zostaje wystawiona faktura korygująca.

7.11. W przypadku decyzji o nieuznaniu reklamacji, towar zostaje odesłany zwrotnie na koszt składającego reklamację.

7.14. Zdjęcia produktów umieszczone na stronie ERGOPOLIS mogą nieznacznie odbiegać wyglądem i kolorem od rzeczywistości. Różnice najczęściej wynikają z innych ustawień monitora. Odcień koloru i różnice nasycenia nie stanowią podstawy do reklamacji.

NIEKOMPLETNOŚĆ DOSTAWY

7.15. Towar dostarczany firmą kurierską jest plombowany taśmą. W chwili odbioru przesyłki od kuriera i w jego obecności Klient powinien sprawdzić towar pod kątem sposobu zapakowania (uszkodzenia opakowania przesyłki) i przeliczyć zawartość przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub braku w towarze należy z kurierem w momencie odbioru towaru sporządzić Protokół Niezgodności Dostawy i niezwłocznie powiadomić o tym zdarzeniu ERGOPOLIS.

7.16. W przypadku niesporządzenia takiego protokołu lub spisania go później niż w momencie odbioru towaru, reklamacje nie będą uwzględniane. 

7.17. Za braki towarów, które zostaną stwierdzone bez obecności kuriera firma ERGOPOLIS nie ponosi odpowiedzialności.

UWAGA
7.18. Niekompletność dostawy realizowanej przez firmę kurierską, nie wskazującą na naruszenie (bez protokołu niezgodności dostawy spisanego z kurierem) tzn. nienaruszone plomby, klient jest zobowiązany zgłosić EWENTUALNE braki faksem lub mailem najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu dostawy. 

7.19. W przypadku większej zwłoki w czasie reklamacje nie będą uwzględniane.

7.20. W przypadku dostawy środkiem transportu firmy ERGOPOLIS odbiorca kwitując odbiór towaru zrzeka się roszczeń w zakresie niezgodności ilościowych i rodzajowych.

7.21. Odbierając towar ze sklepu ERGOPOLIS odbiorca, czy też przedstawiciel firmy spedycyjnej odbierającej towar w imieniu Klienta, zobowiązany jest do sprawdzenia towaru pod względem ilościowym i jakościowym. Za rozbieżności powstałe po odbiorze towaru przez Klienta lub przedstawiciela firmy spedycyjnej działającego w imieniu Klienta, firma ERGOPOLIS nie ponosi odpowiedzialności.


8. ZASADY KONSERWACJI

8.1. Zanieczyszczenia oczyścić wilgotną szmatką lub gąbką, wysuszyć i dopiero wówczas konserwować. Wyrób przemoczony wymaga wysuszenia w temp. pokojowej (z dala od pieców i grzejników) w czasie ok. 18 godzin. Na wysuszone wierzchy skór licowych należy nanieść niewielką ilość środka konserwującego lub woskowego, najlepiej w kolorze wierzchu. Ze względu na naturalne wykończenie skór do codziennej konserwacji nie zaleca się past samo-połyskowych (na bazie rozpuszczalników mogących uszkodzić powłokę), które powinny być stosowane sporadycznie. Przed nałożeniem następnej warstwy pasty należy wypolerować lub zmyć poprzednią warstwę, po wyschnięciu pasty, skórę należy wypolerować. Wyroby ze skór welurowych i nubukowych należy czyścić wyłącznie specjalnie do tego przeznaczoną szmatką lub mocno wyciśniętą zmoczoną tkaniną, oraz środkami konserwującymi w aerozolu, przeznaczonymi do odpowiedniego rodzaju skór wierzchnich. Po każdorazowym zakończeniu pracy obuwie należy poddać procesowi konserwacji, co zapewni długotrwałe użytkowanie. Przed ponownym przystąpieniem do pracy należy sprawdzić czy obuwie nie jest uszkodzone.


9. OCHRONA DANYCH

9.1. Dane osobowe, przekazywane przez Klienta podczas zakupów są przetwarzane wyłącznie w celach realizacji złożonego zamówienia i w celach marketingowych. 

9.2. ERGOPOLIS nie udostępnia tych danych osobom trzecim oraz nie wykorzystuje tych danych do żadnych innych celów. 

9.3. Każdy Klient ma prawo do weryfikacji swoich danych osobowych, a także dokonywania zmian. 

9.4. Klient ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych ze zbioru danych ERGOPOLIS. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone na piśmie.


10. INFORMACJE KOŃCOWE

10.1. Firma ERGOPOLIS zastrzega sobie prawo do zmian w treści Regulaminu w dowolnym momencie. Zmiana regulaminu następuje z chwilą pojawienia się jego nowej treści na stronie internetowej www.ergopolis.pl.

10.2. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest związany jego postanowieniami.

10.3. Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej www.ergopolis.pl w tym cennik nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

10.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

10.5. Niniejszy regulamin dotyczy zarówno Klientów z terytorium Polski jak i również spoza jej obszaru.

10.6. Wszelkie uwagi i skargi proszę kierować pod adres biuro@ergopolis.pl.