Usługi

I. SZKOLENIA BHP:

W naszej ofercie znajdują się szkolenia okresowe bhp skierowane do:

 • pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • osób zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych
 • osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych
 • osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • przedstawicieli handlowych
 • pracowników służby zdrowia

Inne szkolenia:

 • szkolenie wstępne bhp
 • podstawowa pierwsza pomoc
 • szkolenie przeciwpożarowe
 • szkolenie antyterrorystyczne
 • szkolenie antymobbingowe

Szkolenia wykonujemy w języku polskim, białoruskim i rosyjskim.

 

II. OBSŁUGA BHP:

ERGOPOLIS s.c. prowadzi w ramach stałych umów usługi outsourcingu przejmując na siebie obowiązki pracodawcy w zakresie bhp.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 02.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 109, poz. 704 ze zm.).

Opłata miesięczna na podstawie faktury VAT. Cena ustalana indywidualnie.

 

III. POZOSTAŁE USŁUGI:

 • Zlecenia jednorazowe z zakresu bhp i ppoż.
 • Wykonywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
 • Przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego i sieci hydrantowej.
 • Pranie odzieży roboczej.
 • Wynajem sal dydaktycznych.
 • Opracowanie karty charakterystyki substancji chemicznej.
 • Tłumaczenie kart charakterystyki substancji chemicznych.
 • Sprzetanie miejsc po ciężkich i śmiertelnych wypadkach przy pracy.
 • Przegląd techniczny sprzętu do prac na wysokości.