Usługi

I. SZKOLENIA BHP:

ERGOPOLIS s.c. posiada status instytucji szkoleniowej.

Firma została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.20/00036/2014.

W naszej ofercie znajdują się szkolenia okresowe bhp skierowane do:

 • pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • osób zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych
 • osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych
 • osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Inne szkolenia:

 • szkolenie wstępne bhp (instruktaż ogólny)
 • udzielanie pierwszej pomocy
 • szkolenie ewakuacyjne
 • szkolenie do pracy na wysokości

 

Lp.

Nazwa szkolenia

Cena [zł/osoba]

Forma szkolenia

1

Szkolenie okresowe bhp dla stanowisk robotniczych

80 zł

Instruktaż

2

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno – biurowych

80 zł

Samokształcenie kierowane

3

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno – technicznych

110 zł

Samokształcenie kierowane

4

Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

110 zł

Samokształcenie kierowane

5

Szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy (zajęcia praktyczne)

120 zł

Instruktaż

6

Szkolenie wstępne – instruktaż ogólny bhp

60 zł

Instruktaż

7

Szkolenie do pracy na wysokości

do uzg.

Instruktaż

8

Szkolenie ewakuacyjne / ppoż

120 zł

Instruktaż

 

II. OBSŁUGA BHP:

ERGOPOLIS s.c. prowadzi w ramach stałych umów usługi outsourcingu przejmując na siebie obowiązki pracodawcy w zakresie bhp.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 02.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 109, poz. 704 ze zm.).

Opłata miesięczna na podstawie faktury VAT. Cena ustalana indywidualnie.

 

III. POZOSTAŁE USŁUGI:

 • Okresowe przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego i sieci hydrantowej.
 • Pranie odzieży roboczej.
 • Wynajem sali szkoleniowej.